Φόρτωση ...

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Τιμή: 10.00

Σε Απόθεμα
↑ ↓
Περιεχόμενα

1. Eμπύρετος ουδετεροπενία
2. Διάχυτος ενδαγγειακή πήξη
3. Tο σύνδρομο Moschowitz's ως επείγον θεραπευτικό πρόβλημα
4. Θρομβοπενία από Hπαρίνη (σύνδρομο HIT)
5. Eπείγουσες καταστάσεις - Kρίσεις στη δρεπανοκυτταρική νόσο
6. Oξέα συμβάματα κατά τη μετάγγιση παραγωγών αίματος
7. Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας
8. Tο σύνδρομο της οξείας κυτταρόλυσης (tumor lysis syndrome)
9. H υπέρβαση της δόσης στην αντιπηκτική αγωγή
10. Λευκόσταση
11. Yπερασβεστιαιμία